• Bankgata ungdomsskole sett fra Bankgata.

  Velkommen til Bankgata ungdomsskole

  Bankgata ungdomskole er en mottakskole med ca. 300 elever og 55 ansatte. Elevene er fordelt på 13 klasser i 8. - 10. trinn og en innføringsklasse. Skolen ligger i Bodø sentrum med kort vei til museer, bibliotek, Nordlandsbadet og Nordlandshallen.

 • Logo til foreldrepulsen

  Foreldrepulsen

  Her finner du oppdaterte artikler beregnet på foreldre og foresatte.

 • Vær i skole

  Vær i skole

  Vær i skole er et samarbeidsprosjekt mellom BUP og skolen. Prosjektet har ansatt en rådgiver i psykisk helse som skal bistå elever med psykiske helsevansker med å mestre skolehverdagen. Rådgiver i psykisk helse vil være tilstede på skolen hver uke. Her vil ha bistå skole, helsesøster og PPT etter avtale og behov; samtaler med elever og/eller deres foreldre/foresatte.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole