Du er her:

 • Valgmuligheter

  Årsplaner for faget Utdanningsvalg

  Faget utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. I planen er det lagt vekt på at elevene skal få erfaring med de ulike utdanningsprogrammene på videregående skole samt kunnskap om yrkeslivet og videre utdanning.

 • Plan for 8. trinn

 • Plan for 9. trinn

 • Plan for 10. trinn

 • Karrieresamtale

  Karrieresamtalen er det elevens framtidige livsløp/karriere som står i fokus hvor elevens prosess i forhold til valg av utdanning og arbeid får eksklusiv oppmerksomhet. Foreldre/foresatte må informeres om karrieresamtalens intensjon, mål og innhold.