Du er her:

Resultater nasjonale prøver -lesing, regning og engelsk

Hva er nasjonale prøver, og hvorfor har vi nasjonale prøver?

Nasjonale prøver skal vurdere hvordan skolen lykkes med å utvikle de grunnleggende ferdighetene til elevene i lesing og regning og i deler av faget engelsk.

De grunnleggende ferdighetene er å kunne:
• uttrykke seg muntlig
• uttrykke seg skriftlig
• lese
• regne
• bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er viktige for læring og utvikling i alle fag og har mye å si for hvordan elevene klarer seg på skolen, og seinere i livet.

Prøvene i regning og lesing er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk fokuserer på leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Skolen må se på informasjon fra prøvene i sammenheng med annen informasjon om elevene. Prøvene
skal komme til nytte for utviklingen til den enkelte elev i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre.

Elever på 5. og 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing og regning.

Prøvene i engelsk og regning er elektroniske prøver, prøvene i lesing gjennomføres på papir.

Nasjonale prøver høsten 2015

8. trinn

Indikator og nøkkeltall

Bankgata ungdomsskole

Bodø kommune

Nordland fylke

Nasjonalt

Engelsk

52 (2,1)

51 (0,8)

49 (0,4)

50 (0,1)

Lesing

51 (2,0)

50 (0,8)

49 (0,4)

50 (0,1)

Regning

51 (1,8)

51 (0,8)

49 (0,4)

50 (0,1)

 

9. trinn:

Indikator og nøkkeltall

Bankgata ungdomsskole

Bodø kommune

Nordland fylke

Nasjonalt

Lesing

56 (2,1)

Tall er unntatt offentlighet

53 (0,4)

53 (0,1)

Regning

54 (2,1)

Tall er unntatt offentlighet

53 (0,4)

54 (0,1)

 

Eksamen våren 2015

Indikator og nøkkeltall

Bankgata ungdomsskole

Bodø kommune

Nordland fylke

Nasjonalt

Engelsk skriftlig eksamen

3,9

3,8

3,4

3,7

Engelsk muntlig eksamen

4,8

4,7

4,4

4,4

Fordypning i engelsk muntlig eksamen

   

4,6

4,3

Fransk 1 muntlig eksamen

 

4,9

4,8

4,2

Spansk 1 muntlig eksamen

 

4,9

4,4

4,2

Tysk 1 muntlig eksamen

4,4

4,4

4,1

4,2

Matematikk skriftlig eksamen

2,8

3,0

2,7

2,9

Matematikk muntlig eksamen

4,4

4,3

3,9

4,0

Naturfag muntlig eksamen

3,9

4,1

4,2

4,2

Fordypning i norsk muntlig eksamen

     

3,6

Norsk hovedmål skriftlig eksamen

3,7

3,6

3,4

3,4

Norsk muntlig eksamen

4,8

4,7

4,5

4,4

Norsk sidemål skriftlig eksamen

3,4

3,3

3,0

3,1

Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen

4,6

4,6

4,4

4,3

Samfunnsfag muntlig eksamen

4,6

4,6

4,5

4,4

Bankgata ungdomsskole, Grunnskole, Eksamenskarakterer, 2014-2015