Du er her:

Bankgata Ungdomsskole

articleimage

Bankgata ungdomsskole befinner seg sentralt i Bodø, med kort avstand til sentrum av Bodø. 

Skolen er en ungdomsskole med 5 paralleller på 10. trinn og 4 paralleller på 8. og 9. trinn. Det vil si at det er fem tiende klasser, fire niende, osv. Skolen har i dag ca 300 elever fordelt på disse trinnene.

Bankgata ungdomsskole er en mottaksskole. Det betyr at vi tar imot nyankomne elever fra hele verden, det være seg asylsøkere, flyktninger eller innvandrere. Skolen har derfor valgt å opprette en innføringsklasse for nyankomne. Her får elevene daglig 3 timer opplæring i grunnleggende norsk på nivå 1. I tillegg får elevene ukentlige timer med tospråklig fagopplæring. To norsklærere, der en av disse også er kontaktlærer for innføringsklassen, har hovedansvaret for opplæringen i innføringsklassen. Opplæringen er temabasert, og trivsel og trygghet i skolehverdagen vektlegges spesielt.   

Elevene tilhører også en ordinær klasse, og har derfor to kontaktlærere som skal sikre at elevene blir ivaretatt sosialt og faglig.

Etter kort tid i innføringsklassen, deltar elevene vanligvis i praktisk-estetiske fag. Etter hvert som eleven mestrer grunnleggende norsk, overføres eleven gradvis til fag i klassen. I innføringsklassen varierer antall elever gjennom hele året, nye kommer, mens andre overføres til ordinær klasse når de har oppnådd nivå 2 i grunnleggende norsk.

Bankgata ungdomsskole skal være en lærende organisasjon der det faglige, det flerkulturelle og det kreative vektlegges i skolens virksomhet.

Skolen vår skal være et trygt sted for alle der vi vektlegger:

  • fagkunnskaper
  • inkludering
  • toleranse respekt
  • omsorg
  • samarbeid
  • ansvar
  • trivsel
  • mestring