Du er her:

Bankgatas historie

articleimage

 

Bankgata er byens eldste skole. Den ble bygget i 1949 som et resultat av at den gamle skolen brente ned da Bodø ble bombet i mai 1940.

Allerede i juli 1940 begynte planleggingen av den nye skolen. Arkitektene Greve og Lange fikk i oppdrag å tegne skolen, men det var først etter frigjøringen at arbeidet virkelig kunne begynne.

I 1946 ble byggingen av skolen lagt ut på anbud og den 7. november 1949 kunne skolen innvies. På den tiden ble skolen kalt for Bodø folkeskole.

Det tok altså 9 år før Bodø igjen fikk en skikkelig skole, i mellom tiden hadde undervisningen forgeått i kjellere og trekkfulle brakker.

Det trengtes 60 menn, 40000 sekker sement, 450 tonn armeringsjern og 4,5 millioner kroner for å få skolen på plass. Dette gav en skole på 10000 kvm med en hovedbygning som målte 70 ganger 18 meter.

Skolen var SVÆR, den ble bygget for 800 elever, men i perioder var det hele 1800 elever ved skolen. Klassene var delt inn etter kjønn, det var et lærerværelse og et lærerinneværelse.

Skolen var meget godt utstyrt sammenliknet med andre skoler i Norge. Ja, faktisk var skolen ansett som så framtidsrettet at selv svenskene kom til Bodø for å lære skole.

Bankgata ungdomsskole så ikke dagens lys før i 1966, da Bodø folkeskole ble omgjort til ungdomsskole. Til å begynne med var det kursplandeling ved skolen. Dvs. at elevene ble delt inn i grupper etter hvor flinke de var. Men dette ble det slutt på i 1975 da skolen gikk over til dagens system, med klasseenheter. 

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail